© 2018 - 2021 ‘Egerház.hu Kapcsolat Házirend Szerzői jogok Az ‘Egerház.hu adatvédelmi elvei
HÁZIREND 1) Be-, és kijelentkezési információk a. A szobákat a foglalásban szereplő érkezés napján 13:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. A vendég tartózkodása ellenértékét bejelentkezéskor köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. b. A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, magával hozott, ill. itt vásárolt holmijával együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni. c. Távozás napján, itt tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: 500 Ft/fő/félóra). d. Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. 2) Szobakulcs a. A vendégek regisztráláskor szoba- és házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft/kulcs) számolunk fel. 3) Látogatók a. A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. b. Lehetőség van vendégek fogadására, de ezt a csak a tulajdonosok hozzájárulásával, és a többi vendég komfortérzetének változatlanul hagyásával lehet. 4) 14 év alatti kiskorú gyermek a. 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel, a szülő felelősségére, vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú felügyeletével, és felelősségére tartózkodhat a vendégházban. b. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. c. Vendégház szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. 5) Vagyonbiztonság, Értékek a. Vagyonbiztonság és értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a szobaajtót és a ház bejárati ajtaját mindig zárva kell tartani. 6) Tűzvédelem a. Az ’Egerház Vendégház teljes területén tilos a dohányzás, és a nyílt láng használata, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket. b. Szükség esetén a tűzoltó palackok az alaksorban találhatóak. Tűz esetén a hatóságok értesítése után a vendég köteles haladéktalanul hívni a tulajdonosokat is értesíteni a +36 30 1515 164-os vagy a +36 30 1515 163-as telefonszámot. A vendégházba lehetőleg kerülni kell a saját tulajdonú vasaló, vízforraló, kávéfőző és egyéb, nem általános utazási szükségletek közé sorolható elektromos eszköz használatát. c. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kár a vendéget terheli, azt a vendég köteles megtéríteni. d. Az ’Egerház Vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani. A vendég gondatlanságából eredő tűzesetek vagy téves tűzriasztás okozta járulékos kár (tűz-, vízkár, stb.) költsége a vendéget terheli. 7) A vendégház területére be nem vihető dolgok a. A vendégház területére nem vihetők be a vonatkozó jogszabályokban tűz-, vagy robbanásveszélyesnek minősített, továbbá maró, környezetre, egészségre ártalmas szilárd, légnemű, vagy folyékony anyag. Továbbá tilos bármiféle szúró, vágó, és lőfegyver. b. Az ’Egerház területére szigorúan tilos kábítószert, pszichotróp anyagot, pszichoaktív anyagot bevinni. c. Ha a vendég a tulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a fent felsorolt anyagok bármelyikét is a vendégház területére viszi, azt a vendégház üzemeltetője a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt anyag(ok)ban keletkezett kárért történő felelősséget a tulajdonos kizárja. d. A vendég tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégház területéről visszafizetési vagy kártérítés kötelezettség nélkül azonnal kiutasítani. 8) Kisállattal érkező vendégek a. A vendégházunk állatbarát szálláshely. Szobánként egy (előzetes egyeztetéstől függően több) kisállat engedélyezett. b. Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az állatközterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. c. Az állat által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kisállatát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen. d. Az állattartó köteles biztosítani, hogy az állat a vendégház kertjét ne szennyezze, az ürülék azonnali eltávolítása az állattartó feladata. 9) Kölcsönzött eszközök a. A kölcsönzött eszközöket a vendég köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból adódó minden kárért a vendég felel. 10) Szauna, fitnesz a. Szaunázás előtt minden esetben tusoljunk le, hogy a nap során ránk rakódott tisztátalanság ne odabent párologjon el. Szaunázás után is azonnal tusoljunk le! b. A szaunába belépni csak mezítláb, fürdőlepedőben lehet. c. Az edzőgépeket, és sporteszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, sportolásra megfelelő öltözetben, a vendég alkatának, edzettségének, és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja. d. A gépek és sporteszközök használatát követően minden használó a gépek alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni. e. A vendég a gépeket, sporteszközöket átvételkori, tiszta állapotban, esetleges tartozékaival együtt kell hogy visszaadja az üzemeltetőnek, az előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor a gép vagy sporteszköz sérült vagy használhatatlan állapotban van, a vendég köteles a gép vagy sporteszköz javítását, csere esetén teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek. 11) A szomszédok, vendégek nyugalma a. A szomszédok, vendégek nyugalma érdekében a szobákban, a teraszon 24:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hanghatások keltése, a szobában zavaró hangerőjű televíziózás, rádiózás stb. b. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját. c. Az üzemeltető jogosult figyelmeztetni a rendbontó vagy hangoskodó vendéget. d. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek. 12) A vendégház értékei a. A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. b. A vendégház berendezéseinek átalakítása, bútorok áthelyezése, a tulajdonos tájékoztatása nélkül nem lehet. c. A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a tulajdonos megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. d. A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja. 13) Internet a. A vendégházban WIFI rendszer üzemel, melynek használata térítésmentes. b. A vendég a WIFI csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. A WIFI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem szavatolja. A WIFI használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 14) Parkolás a. A vendégház rendelkezik kétállásos ingyenes kocsibeállóval. b. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán parkoljanak. 15) Az ’Egerház vendégház kártérítési felelőssége a. Az üzemeltető a vendég, vendégházba bevitt tárgyaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel. b. A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja. 16) Hibajelentés a. Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni a +36 30 1515 164-es telefonszámon. 17) Károkozás a. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti. Eger, 2018. március 17.
vissza vissza
HÁZIREND 1) Be-, és kijelentkezési információk a. A szobákat a foglalásban szereplő érkezés napján 13:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. A vendég tartózkodása ellenértékét bejelentkezéskor köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. b. A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, magával hozott, ill. itt vásárolt holmijával együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni. c. Távozás napján, itt tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: 500 Ft/fő/félóra). d. Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. 2) Szobakulcs a. A vendégek regisztráláskor szoba- és házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft/kulcs) számolunk fel. 3) Látogatók a. A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. b. Lehetőség van vendégek fogadására, de ezt a csak a tulajdonosok hozzájárulásával, és a többi vendég komfortérzetének változatlanul hagyásával lehet. 4) 14 év alatti kiskorú gyermek a. 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel, a szülő felelősségére, vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú felügyeletével, és felelősségére tartózkodhat a vendégházban. b. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. c. Vendégház szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. 5) Vagyonbiztonság, Értékek a. Vagyonbiztonság és értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a szobaajtót és a ház bejárati ajtaját mindig zárva kell tartani. 6) Tűzvédelem a. Az ’Egerház Vendégház teljes területén tilos a dohányzás, és a nyílt láng használata, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket. b. Szükség esetén a tűzoltó palackok az alaksorban találhatóak. Tűz esetén a hatóságok értesítése után a vendég köteles haladéktalanul hívni a tulajdonosokat is értesíteni a +36 30 1515 164-os vagy a +36 30 1515 163-as telefonszámot. A vendégházba lehetőleg kerülni kell a saját tulajdonú vasaló, vízforraló, kávéfőző és egyéb, nem általános utazási szükségletek közé sorolható elektromos eszköz használatát. c. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kár a vendéget terheli, azt a vendég köteles megtéríteni. d. Az ’Egerház Vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani. A vendég gondatlanságából eredő tűzesetek vagy téves tűzriasztás okozta járulékos kár (tűz-, vízkár, stb.) költsége a vendéget terheli. 7) A vendégház területére be nem vihető dolgok a. A vendégház területére nem vihetők be a vonatkozó jogszabályokban tűz-, vagy robbanásveszélyesnek minősített, továbbá maró, környezetre, egészségre ártalmas szilárd, légnemű, vagy folyékony anyag. Továbbá tilos bármiféle szúró, vágó, és lőfegyver. b. Az ’Egerház területére szigorúan tilos kábítószert, pszichotróp anyagot, pszichoaktív anyagot bevinni. c. Ha a vendég a tulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a fent felsorolt anyagok bármelyikét is a vendégház területére viszi, azt a vendégház üzemeltetője a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt anyag(ok)ban keletkezett kárért történő felelősséget a tulajdonos kizárja. d. A vendég tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégház területéről visszafizetési vagy kártérítés kötelezettség nélkül azonnal kiutasítani. 8) Kisállattal érkező vendégek a. A vendégházunk állatbarát szálláshely. Szobánként egy (előzetes egyeztetéstől függően több) kisállat engedélyezett. b. Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az állatközterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. c. Az állat által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kisállatát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen. d. Az állattartó köteles biztosítani, hogy az állat a vendégház kertjét ne szennyezze, az ürülék azonnali eltávolítása az állattartó feladata. 9) Kölcsönzött eszközök a. A kölcsönzött eszközöket a vendég köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból adódó minden kárért a vendég felel. 10) Szauna, fitnesz a. Szaunázás előtt minden esetben tusoljunk le, hogy a nap során ránk rakódott tisztátalanság ne odabent párologjon el. Szaunázás után is azonnal tusoljunk le! b. A szaunába belépni csak mezítláb, fürdőlepedőben lehet. c. Az edzőgépeket, és sporteszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, sportolásra megfelelő öltözetben, a vendég alkatának, edzettségének, és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja. d. A gépek és sporteszközök használatát követően minden használó a gépek alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni. e. A vendég a gépeket, sporteszközöket átvételkori, tiszta állapotban, esetleges tartozékaival együtt kell hogy visszaadja az üzemeltetőnek, az előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor a gép vagy sporteszköz sérült vagy használhatatlan állapotban van, a vendég köteles a gép vagy sporteszköz javítását, csere esetén teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek. 11) A szomszédok, vendégek nyugalma a. A szomszédok, vendégek nyugalma érdekében a szobákban, a teraszon 24:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hanghatások keltése, a szobában zavaró hangerőjű televíziózás, rádiózás stb. b. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját. c. Az üzemeltető jogosult figyelmeztetni a rendbontó vagy hangoskodó vendéget. d. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek. 12) A vendégház értékei a. A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. b. A vendégház berendezéseinek átalakítása, bútorok áthelyezése, a tulajdonos tájékoztatása nélkül nem lehet. c. A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a tulajdonos megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. d. A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja. 13) Internet a. A vendégházban WIFI rendszer üzemel, melynek használata térítésmentes. b. A vendég a WIFI csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. A WIFI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem szavatolja. A WIFI használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 14) Parkolás a. A vendégház rendelkezik kétállásos ingyenes kocsibeállóval. b. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán parkoljanak. 15) Az ’Egerház vendégház kártérítési felelőssége a. Az üzemeltető a vendég, vendégházba bevitt tárgyaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel. b. A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja. 16) Hibajelentés a. Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni a +36 30 1515 164-es telefonszámon. 17) Károkozás a. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti. Eger, 2018. március 17.